ما را دنبال کنید
| 041-34781494

شرکت مهندسی آتیکو نسخه اودوو 14.0+e-20220517

اطلاعات درباره شرکت مهندسی آتیکو نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
CRM
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
انبار
مدیریت موجودی و فعالیت های انبارداری
حسابداری
حسابداری مالی و تحلیلی را مدیریت کن
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و زمان بندی کنید
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
برگه ساعات کارکرد
زمان صرف شده کارمند بر روی تکالیف رهگیری کن
مرخصی ها
مرخصی ها را تخصیص دهید و درخواست های مرخصی را دنبال کنید
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
Overtime
Base of Track employee overtime
آموزش الکترونیکی
مدیریت و انتشار پلت فرم آموزش الکترونیکی
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارمندان
تاییدها
ایجاد و اعتبار سنجی درخواست های تاییدیه
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
حضورغیاب ها
پیگیری حضور و غیاب کارمندان
انجمن
مدیریت تالار گفتگو با سوالات متداول و پرسش و پاسخ
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند
درگاه پرداخت به پرداخت
درگاه پرداخت: پیاده سازی به پرداخت
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
پیش فاکتور
این افزونه به مشتریان کمک می کند تا برای هر محصول، پیش فاکتور درخواست کنند.

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

داده های نسخه نمایشی انتقال خودکار حساب
عمومی - حسابداری
Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - eLearning
Iran Localization of eLearning
Iran - Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran - Project
Iran - Sale
Iran - Sales and Warehouse Management
Iran - Sales Timesheet
Iran - Warehouse Management
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Link Tracker
Iran Localization of Link Tracker
Iran - Time Off
Iran Allocate time off and follow time off requests
Iran - Payroll
Iran Localization of Payroll
Iran - Payment Follow-up Management
Iran Localization of Payment Follow-up Management
Iran - Employee
Iran Localization of Employee
Iran - Employee Contracts
Iran Localization of Employee Contracts
Iran - Payroll Insurance
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Discuss
Iran Localization of Odoo Discuss
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Overtime
Iran Localization of Overtime
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoicing
Iran - Accounting
Iran Localization of Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran Localization of Accounting Reports
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Mobile
Iran Localization of Mobile
Iran - Website profile
Iran Localization of Website profile
Iran - Partner Industry Secondary
Iran Localization of Partner Industry Secondary