ول بلوک

ول بلوک به عنوان نگهدارنده نازل تاندیش شیاردار میباشد

ارسال بار به محل مورد نظر مشتری
  • کشور سازنده
  • کارخانه سازنده
  • کیفیت و مزایا
  • جنس

این ترکیب وجود ندارد.ول بلوک نازل تاندیش بعنوان نگهدارنده نازل تاندیش شیاردار در داخل تاندیش میباشد و جهت استقرار نازل تاندیش مورداستفاده قرار میگیرد و این ول بلوک ها در دو شکل استوانه ای و مکعبی میباشند.

این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

محصولات اخیراً مشاهده شده