ما را دنبال کنید
| 041-34781494
تولید فولاد تمیز با فن آوری پالایش مذاب در کنورتور خلاء

امروزه نیاز به فولادهای تمیز، روند رو به افزایشی داشته و دستیابی به کیفیت های بالاتر مورد نظر صنایع گوناگون به ویژه صنایع نفت و گاز، ریلی و ... می باشد. با توجه به میزان کیفیت مورد نیاز، سطوح کیفی گوناگونی برای فولاد تمیز ارایه میشود. مهم ترین خواص فولاد که تحت تاثیر میزان تمیزی فولاد قرار دارد شامل استحکام، چقرمگی، مقاومت به خوردگی و قابلیت ماشین کاری می باشد...

دانلود مقاله تولید فولاد تمیز با فن آوری پالایش مذاب در کنورتور خلاء

توسعه فرآيند ريخته گری شمش با استفاده از روش شبیه سازی