ما را دنبال کنید
| 041-34781494
مزایای استفاده از کوره کوب مکانیزه

دستگاه های خاک کوب کوره های القایی برای فشرده سازی و همگن سازی خاک نسوز کوره های القایی مورد استفاده قرار می گیرد و برخی از مزایای استفاده از خاک کوب های مکانیزه کوره های القایی به شرح زیر می باشد:

  •  متراکم تر شدن خاک نسوز

  •  دانسیته یکنواخت وهموژن جداره نسوز

  •  حذف غیر یکنواختی، تورق و حبس گاز در جداره نسوز

  •  اپراتور بسیار آسان

  •  نوکوبی کوره با حداقل نیروی انسانی و در حداقل زمان

  •  افزایش عمر جداره نسوز کوره

  •  افزایش تولید روزانه و ماهانه با کاهش زمان نوکوبی کوره ها

  •  بسیار اقتصادی و با صرفه

  •  بدون نیاز به برق و فقط با استفاده از کمپرسور هوای فشرده ( فشار هوا 6-5 بار)

  •  امکان طراحی و ساخت برای کوره های القایی از 500 کیلوگرم تا 30 تن

روش جديد اندازه گيری طول متالوژیکی در ریخته گری پیوسته