ما را دنبال کنید
| 041-34781494
اكسيد شدن مجدد طی عملیات پاتیلی فولاد

 تمیزی فولاد عمدتا توسط وجود آخال های اکسیدی تعیین میشود. رفتار اکسید شدن مجدد فولاد مذاب، به عنوان منبع بالاقوه آخال ها قبل از، در طی و پس از عملیات پاتیلی در کارخانه فولاد Sidemar، برای سه گرید فولاد به صورت کمی تعیین شد. محاسبه موازنه جرم برای مقایسه ترکیب شیمیایی مورد انتظار و اندازه گیری شده فولاد انجام گرفت. اکسید شدن مجدد کل از واکنش های عناصر محلول محاسبه شد...

دانلود مقاله اكسيد شدن مجدد طی عملیات پاتیلی فولاد

صفحه کشویی اسلاید گیت و نازل درونی و بیرونی پاتیل