|   041-34781494


قالب مسی خطوط CCM


  • کشور سازنده
  • کارخانه سازنده
  • جنس

این ترکیب وجود ندارد.

Request Quote

مشخصات برای قالب مسی خطوط CCM

کشور سازنده ترکیه
کارخانه سازنده شرکت TCI ترکیه
جنس مس