|   041-34781494

نازل تاندیش زیرکونیایی شیاردار

نازل تاندیش زیر کونیایی شیاردار یک قطعه نسوز به شکل مخروط ناقص از جنس آلومیناکربن و بعنوان مجرای عبور مذاب استفاده میگردد.
  •  سایز: 12 الی 16.5

  • کیفیت: با عیار زیرکونیایی 95% 

  • کشور سازنده
  • کارخانه سازنده
  • کیفیت و مزایا
  • جنس

این ترکیب وجود ندارد.

درخواست پیش فاکتور

ارسال بار به محل مورد نظر مشتری


نازل تاندیش زیرکونیایی شیاردار یک قطعه نسوز میباشد که در ریخته گری پیوسته شمش ریزی (ccm) مورداستفاده قرار میگیرد و بعنوان مجرای عبور مذاب فولاد و انتقال مذاب از تاندیش به قالب مسی میباشد و بعنوان یک قطعه استراتژیک هست و کیفیت بالای نازل تاندیش موجب اطمینان در ذوبریزی میگردد و کیفیت محصول تولیدی که همان شمش فولادی میباشد را تضمین میکند.

مشخصات برای نازل تاندیش زیرکونیایی شیاردار

کشور سازنده ایران
کارخانه سازنده شرکت مهندسی آتیکو
کیفیت و مزایا عملکرد در زمان های 4 ساعت برای 90% و 10 ساعت برای 95%
جنس زیرکونیا، آلومینا