|   041-34781494


نازل تاندیش زیرکونیایی شیاردار

یک قطعه نسوز به شکل مخروط ناقص از جنس آلومیناکربن و بعنوان مجرای عبور مذاب استفاده میگردد.

  • سایز: 12 الی 16.5
  • کیفیت: با عیار زیرکونیایی 95%
  • کشور سازنده
  • کارخانه سازنده
  • کیفیت و مزایا
  • جنس

این ترکیب وجود ندارد.

Request Quote

ارسال بار به محل مورد نظر مشتری


نازل تاندیش شیاردار یک قطعه نسوز میباشد که در ریخته گری پیوسته شمش ریزی (ccm) مورداستفاده قرار میگیرد و بعنوان مجرای عبور مذاب فولاد و انتقال مذاب از تاندیش به قالب مسی میباشد و بعنوان یک قطعه استراتژیک هست و کیفیت بالای نازل تاندیش موجب اطمینان در ذوبریزی میگردد و کیفیت محصول تولیدی که همان شمش فولادی میباشد را تضمین میکند.

مشخصات برای نازل تاندیش زیرکونیایی شیاردار

کشور سازنده ایران
کارخانه سازنده شرکت مهندسی آتیکو
کیفیت و مزایا با عیار زیرکونیایی 95%، عملکرد در زمان های بیش از 5 ساعت
جنس زیرکونیا، آلومیناکربن